Tietoa yhdistyksestä

Historian havinaa. Päiväkerholaisia Kontulan pihalla 1960-luvulla.

MLL Sahalahti toimii Kangasalan kunnassa entisen Sahalahden kunnan alueella. Osoitteemme on Sälssinkuja 1, aivan Sahalahden keskustassa. Toiminta-alueellamme asuu noin 2300 asukasta, ja tänne on muuttanut viime aikoina paljon uusia lapsiperheitä.

MLL Sahalahden toiminta-alue noudattaa entisen Sahalahden kunnan aluetta. Yhdistys jatkaa kunnanosayhdistyksenä 1.1.2005 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen.

 

Mottomme on: tehdään itse ja ollaan yhdessä vanhempina muillekin kuin omille lapsillemme. Me emme jää odottamaan, että joku tekisi jotain, vaan teemme itse. Talkoilla ja vapaaehtoisesti saa aikaa hyvin paljon. Haluamme siis kasvattaa myös aikuisia vastuuseen muistakin kuin vain omista lapsistaan. Vain yhdessä tekemällä syntyy yhteisö. Kun jokainen tuo kekoon enemmän korsia kuin itse ottaa, keko kasvaa ja komistuu.

 

MLL Sahalahden tavoitteena on lasten ja perheiden
hyvinvoinnin lisääminen. Kyse on vanhemmuuden tukemisesta erilaisin
keinoin. Toimimme välillä nuorisotoimen, välillä sosiaalitoimen ja
kulttuuritoimen sektoreilla. Toimintamme luo toisaalta vapaa-ajan
harrastusmahdollisuuksia, toisaalta toimii ehkäisevänä sosiaalityönä. Toiminnan pääpilarit ovat palvelut, kerhot ja edunvalvonta.

Yhdistyksemme toimii vuokratiloissa Sahalahden kunnanvirastotalon
alakerrassa. Omat tilat mahdollistavat pitkäjänteisen toiminnan
suunnittelun.

Tärkein toimintamuoto ovat erilaiset kerhot. Niitä järjestetään kysynnän
mukaan. Painopisteet ovat vuosien varrella muuttuneet, usein sen mukaan,
millainen muu lasten ja nuorten kerhotarjonta paikkakunnalla on.
Kerhomaksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina, jotta hinta ei
olisi osallistumisen este. Kerhot löydät Kerhot-osiosta.

Tervetuloa mukaan toimimaan yhdessä lasten ja perheiden hyväksi!